Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wręczył certyfikaty (dla instytucji) instytucjom przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Wśród wyróżnionych znalazła się Galeria Fordon

Miejsca, które otrzymały certyfikat były sprawdzane przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, ale także przez rodziców i ich niepełnosprawne dzieci.
Ośrodek weryfikował nie tylko pod kątem braku barier architektonicznych w Galerii, ale też podejście do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyjazną atmosferę, życzliwość personelu i chęć niesienia pomocy.
Z 74 placówek, Ośrodek wytypował 52, które otrzymały certyfikat „Placówki przyjaznej osobom z niepełnosprawnością. Nagrodę tę przyznano także nam. Dziękujemy!

Copyright 2010 - 2017 by Galeria Fordon. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: Strony Internetowe REMEDIA